English Home  English Product  Japanese Catalog   Japanese Poster   English Press Release 
PC-software  Web Cloud Service    Japan MyWatt Cloud Service

We took part in CEATEC JAPAN 2014  (October 7 - 11, 2014)
CEATEC JAPAN Homepage  CEATEC JAPAN Press Release1   CEATEC JAPAN Press Release 2

ޫȫͫ뫮ー

 

MyWatt Smart Energy Meter SEM3000

 

ʫĪߧĪҪѦǡߩͪƪᶪ᫻ー󷪷Ҫ쪿ʪᡢ40M内Ǫ쪿ѦҪ쪿ߩ1気ѪǪīժǪ装ᡣ1ͪ˫ーު10ު֧̿ʪ10chΫー˫󫰪Ǫ装Ǫ롣属USBー֫Īܬ売ΫիȫĪ1/2/1/1/1ҴΫー򫰫ǪުܬԲ媵뫲ーȫĪƫーͫëȪ続ȡ֫Ȫࡢ1Ϋժ̰򢪫10ͫުǫ˫󫰪Ǫ뫯髦ɫーӫꪹ롣

国ʫ気Ѫϡު6ӫͭ׫体Ǫ롣1Ū100kWhĪ6,000(60/kWh)Ǫꡢ気᪬101200kWhǪ気Ѫ120/kWh201300kWhǪ180

/kWh301400kWhǪ270/kWh401500kWhǪ400/kWh500kWh߾Ǫ680/kWh気Ѫʥ롣

ΪᡢʫԪ気Ѫ峪Ϊ˪ϡĪ気Ѫꫢ뫿ǫ˫󫰪뫷ƫબ驪Ǫ롣ʫԪĪߩͪ1Ūި観̪˪Ū発ϴת1Ūߩ気Ѫ몳ȪǪ몬Ǫ実Ī帯ܬ1ժܬʫϪ磌骺ި峪몿ʫΫëǪ断Ȫ۰ﳪҽǪǪ効ᴪʪ

実Īʫ5Ҵ㪵쪿ΪǪꡢ㪵ި2߾˪ʪ気温気ーګëȡ気پ֡気ۮʪɪ気Ѫ5000伝ƪƪ⡢10ز߾気ĪƪʫԪꡢ実˪4ز߾気Ѫڪʥ몳ȪިϪ誯磌ʪǪ롣顢SEM3000Īȡ気ѪʪƪĪǪ気Ѫ20%߾峪Ǫ誦˪ʪ롣ު媵ʫϪ۪ȪɪҪǪ몿ᡢѦ1W15W発檷1ʫԪѦѪ50001ز発檹몬SEM3000Īƫ˫󫰪Ǫ몿ᡢ۰ި磌誦˪ʪ롣ǪʪーȫĪ髤߾Ϋ֫ȪʫԪ当īժ̰ǫ˫󫰪몳Ȫ˪ꡢ驪ĪƪʪުηǪƪΪʪɪĪǪΫーܬ˫ꫢ뫿Ϋա׫気̰򢪫ʪǪ몿ᡢﳫݫȪǪ롣

 Smart Energy Meter SEM3000

 

(30Mު)

ʫ깪Ϋ・ժ˪変᪪

ѪΫ˫󫰪ʦ

1/1/1Ūʦ

Ϋժʦ

10ᶪʫー1Ϋ˫ー

Ҫ録ʦ

׫Ȫƫǫߩͪ˫׫ƫ뫻

ー˫󫰪ʦ

׫Ȫ300A装ʦ

(30kWު)

׫Ȫꪵ뫽իȫǡ1/1/

30/12/5Ҵժƪʦ

׫Ȫꪵ֫ëĪȡ

ーͫëȪ1/1Ī򫰫Ǫ

CO2発᪪CO2

ު当ΫաΪΫ(

)7ŪΫժ

ʫĪ6ӫͭ単価Ѧ

  

内数ͪߩѦѦ

ꬪ𷡢ʦʫ断

Ѧ

ҴપѦ

1730᪪気Ѫ

1Ū対実気%ƪ

残ѢĪ気ェǪ

⑱ 帯ƪꪷ

ʫﳪ

⑲ ʫĪ6ӫͭ体ӫͭ

LCD߾Ѧ

 

SEM3000īーͫëȫ髦ɫーӫѦ(׫)

1Ҵ10chࡢࡢࡢҴ૰ժ

21 1Ҵ//Ρ/šҴ/Ҵ

򫰫ժ

22 999ΫηѦ(䪬数)

 

 

Home Total Energy Graph
10ch. Home Appliance Energy Graph
Fitness Center
Solar Home Graph
Solar Factory Graph
Dash Board
Weekly Graph
Monthly Graph
Yearly Graph
10 year Graph
Week Graph Comparision

 

 

ϰ

Ѧ

気֧ͪ̿쪿ʪ˫תު触続Ҫ׵ー

Ѧ424MHzʪ᪹롣(80A200A2׾ʦ)

3気ϫת3続ʦǪ롣

Ѧ(IHD)

Ѧ10Ѧ᪹ー収󢪷Ǫ롣Ѧ1/1/7/7ŪīժƪǪ롣Ѧϫꫢ뫿気ᡢ対ުǪ%ƪʦǪꡢ1Ū気᪪ƪʦǪ롣

Plug-in Ѧ

ʫǪ쪿ëȪ깪֧̿Ī몿ᡢԲêPlug-inתѦ(424MHz)׫Ȫ̰断ѦǪ롣

իȫ

ͪ磌Ҫ쪿ーUSBー֫תƫԫー˪ƫժӫƫȫի㪷Ǫ롣

 

IHD + ーȫ

IHD体˫ーȫѦ内蔵쪿ѦǡLANー֫Ī髤߾Ϋ髦ɪ続ʦ10Ѧ᪷ー򫤫ーͫëȫーーǪ롣

髦ɫーӫ

髦ɫーӫ᪵쪿ーꫢ뫿Ϋժー򫦫߾ꡢ쪿ーʥ覆ԪЪ뫵ーӫꪹǡ10chҫーժꪷ100ch1000chーー様々ʫーーʥ﫵ーӫ׫߫Ԫڪꪹ롣

ʫܬ1当ި気CO2

׾

ި

1

1

(kWh)

1Ū

()

1

CO2

蔵ͷ(700L)

104Wh

24h

1

75.0

17,250

44

ͷ(200L)

118Wh

24h

1

85.0

19,550

50

蔵ͷ(200L)

57Wh

24h

1

41.0

9,430

24

LCDƫ(40)

150Wh

6h

1

27.0

6,210

64

(36.3 )

608Wh

2h

1

37.0

8,510

258

気Ѧ(10kg)

33Wh

1h

1

1.0

230

14

ɫѦ(10kg)

480Wh

1h

1

15.0

3,450

204

浄Ѧ(12)

627Wh

1h

1

19.0

4,370

266

Ѧ(7)

27Wh

1h

1

0.8

184

115

気温(4L)

66Wh

24h

1

48.0

11,040

28

(10)

73Wh

6h

1

13.2

3,036

31

気真Ѧ(1200W)

1200Wh

1h

1

36.0

8,280

510

ǫȫëPC

150kWh

4h

1

18.0

4,140

64

ーȫ֫ë

50kWh

4h

1

6.0

1,380

21

Ѧ(35cm)

59Wh

3h

2

10.6

2,438

25

気清浄(26.4 )

40Wh

2h

1

2.4

552

17

Ϲ(60W)

60Wh

4h

1

7.2

1,656

25

蛍ë(32W)

32Wh

5h

5

24.0

5,520

14

内蔵(17W)

17Wh

4h

2

4.1

943

7

ͪ(単価230ウォン)

 

 

 

470.3

108,169

199kg

ʫѦ(2W10WǪꡢ24ި몿ᡢ10kWh30kWhި)ͪߩ𶪭
蔵ͷʪɪηި増ު

温温ѦĪʪС1Ū30kWh߾峪Ǫު(KEM3000Ǫ㪯)

 

ʫܬ1当ި気CO2

 

 

㈱󫹡

ѲԳ区߾513-15򢫵ƫëƫӫ608 TEL+82-31-777-1588FAX+82-31-777-1587

ーー www.korins.com   www.smartmeter.kr   www.smartwattmeter.com 
ëԫ󫰫ー룺www.korins.kr    hyh@korins.kr